Warehouse&PD-79

اینکوترمز (International Commercial Terms):  

دانشنامه‌ی آزاد اینکوترمز یک کلمه مرکب است که از ترکیب سه کلمه انگلیسی (International Commercial Terms) به معنی اصطلاحات بین‌المللی بازرگانی تشکیل شده است و به‌صورت گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این اصطلاحات برای تفکیک هزینه‌ها و مسئولیت‌ها بین فروشنده و خریدار استفاده می‌شود.

اینکوترمز به مسائل مرتبط با حمل کالا از فروشنده به خریدار پاسخ می‌دهد. مسائلی مهمی که شامل:

  • حمل کالاها
  • ترخیص کالاها
  • واردات و صادرات کالاها
  • اینکه چه کسی مسئول پرداخت می‌باشد
  • و اینکه ریسک جابجایی و انتقال کالا در مراحل مختلف حمل بر عهده چه کسی می‌باشد.

اصطلاحات مختلف اینکوترمز (Incoterms) معمولاً با ذکر مکان‌های جغرافیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد نه عناوین مرتبط با جابجایی. اینکوترمز توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی Internationa Chamber Of Commerce تهیه و تدوین شده است.

اینکوترمز در واقع قوانین بازرگانی بین المللی که برای فروش کالاها به کار میرود و به حمل و نقل و مسائل مرتبط به حمل کالا مرتبط است، مشخص میکند. بنابراین بازرگانانی که بخواهند واردات و خرید خارجی انجام دهند و یا محموله ای را برای صادرات بسته بندی و برچسب گذاری کنند، همچنین قصد تهیه گواهی مبدا را برای کالای خود داشته باشند، باید به قوانین اینکوترمز رجوع کنند.

اینکوترمز به چهار گروه زیر با اصطلاحات وابسته به هر گروه تقسیم میشود:

گروه E – تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدأ

گروه F – تحویل کالا به خریدار بدون پرداخت کرایه حمل در مبدأ

گروه C – تحویل کالا در مبدأ به خریدار با پرداخت کرایه حمل

گروه D – تحویل کالا در مقصد

توضیحات تکمیلی هر گروه را در پست «با اینکوترمز بیشتر آشنا شویم» دنبال کنید.