خیابان فلسطین، نبش چهارراه بزرگمهر، شماره 141
شنبه تا چهارشنبه : 09:00 - 16:00

Tag: کریر

مقدمه ای بر ترابری یا حمل و نقل بین المللی

مقدمه ای بر ترابری یا حمل و نقل بین المللی

صنعت حمل و نقل بعنوان حوزه ای استراتژیک یکی از مهم ترین و در عین حال پیچیده ترین مراحل تجارت بین الملل محسوب میشود. امروزه حمل و نقل یکی از اجزاء مهم اقتصاد ملی و بین المللی تلقی می گردد و بدلیل داشتن نقش زیربنایی تأثیر فراوانی بر فرآیند رشد و توسعه اقتصادي کشورها دارد.

ادامه مطلب